ویژگی و مزیت های بلوک پومیس

وزن کم :بلوک‌های پومیسی، دارای وزن کم و سهولت کاربوده و باعث کاهش هزینه و زمان اجراء می شوند و نقش مؤثری در کاهش وزن ساختمان دارند.

عایق صوت : بعلت وجود تخلخل در بلوک پومیسی و ایجاد اصطکاک ذرات هوایی که در اثر صوت به بلوک برخورد می کنند مستهلک شده و به گرما تبدیل می شوند و الزامات مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان را تأمین می‌نماید.

عایق حرارت: بلوک های پومیسیدارای ضریب حرارتی خوبی بوده وبه عنوان دیوار عایق همگن محسوب شده و الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را تأمین می‌نماید.

مقاومت بالا : بلوک های پومیسی دارای مقاومت بالا و همچنین استاندارد ۷۷۸۲ (‌استاندارد سازه های بتنی سبک ) می باشند.

سرعت اجرای بالا :‌بدلیل ابعاد استاندارد و برابر و وجود فاق و زبانه در بلوک سرعت اجرا تا دو برابر افزایش داده و از هزینه نیروی انسانی را کاهش می دهد.

مقاوم در برابر آتش :‌ بلوک های پومیسی بدلیل استفاده از پوکه معدنی ( ‌آتشفشانی ) ضد آتش بوده  و دمای بالا را براحتی تحمل می کند.

کارپذیری فیزیکی : در بلوک پومیسی عملیات برش، میخ کوبی، سوراخ کاری و شیارزنی مسیرکابل وتأسیسات براحتی صورت می پذیرد.

کارپذیری با انواع ملات :‌ اجرای انواع ملات و اندودهای متداول بر روی بلوک پومیسی به دلیل بافت زبر رویه بلوک و جذب آب مناسب.

رواداری :‌ در بلوک پومیسی مقدار ارتفاع رواداری ۳-/+ و ابعاد محیط صفر می باشد . در نتیجه با دقت در چیدمان گچ وخاک حذف می شود.

استفاده ار بلوکهای سبک در دیوارهای غیر باربر ساختمان می تواند مشکلاتی را که در بسیاری از ساختمانهای موجود باعث مشکلات عدیده برای ساکنان و سلب آسایش روانی آنها شده و از طرف دیگر باعث اتلاف زیاد انرژی در ساختمانها و تحمیل هزینه به اقتصاد خانواده (با بالا رفتن هزینه تامین انرژی) و همچنین ایجاد فشار مضاعف بر اقتصاد ملی گشته است، را از بین ببرد.

در اکثر ساختمانهای جدید احداث شده در شهرهای کشور از بلوکهای سفالی برای تیغه کشی بهره گرفته شده است که متاسفانه این بلوکها به ویژه در ضخامتهای پایین عملکرد بسیار نامناسبی از جهت جلوگیری از عبور صدا و همچنین گرما دارا می باشند.

بلوکهای سبک می توانند راه حل مناسبی برای حل این مشکلات به همراه کاهش بار مرده ساختمان و به تبع آن کاهش وزن ساختمان و عملکرد بهتر در مقابل زلزله، باشند.

ارسال یک پیام