سبک دانه های پومیس

پومیس چیست؟

پومیس از نظر شیمیایی خنثی و غیر قابل حل فاقد خاصیت مغناطیسی می باشد.

چگالی آن پایین و حاوی محلولی از سیلیکات نامنظم و اکسید آلومنیوم و لایه هایی از اکسید فلزات دیگر می باشد.

کاربرد پومیس

کاربرد عمده پومیس در صنعت ساختمان، روکش سطه جاده ها، نمای ساختمان ها، تولید بلوک های سبک، و مکمل انواع ملاتها می باشد.

ویژگی عمده و خاص پومیس

ویژگی خاص پومیس مانند وزن مخصوص کم، استحکام تراکم، ضریب کشسانی و پایداری در برابر آتش و ضریب حرارتی مناسب، نارسا بودن در برابر حرارت و صوت، محافظت از تاسیسات ساختمان سبب شده تا پومیس در بلوک لیکا، قطعات پیش ساخته و پرکننده سبک کاربرد فراوان تری داشته باشد.

بعنوان مثال فردی که در کنار دیواری که در اثر اختاف دمای بیش از ۳ درجه در کنار دیوار که عملکرد تشعشعی داشته و به اصطاح عمومی سوز سرما را منتقل کرده باشد بخوابد، در اثر جذب سرمای انتقال یافته از راه تشعشع دیوار صبح روز بعد احساس کرخی نموده و چندین ساعت طول می کشد تا به متابولیسم یک فرد عادی برگردد.

استفاده از بلوک پومیس با توجه به مقاومت حرارتی بالا باعث می شود تا اختاف دمای داخل ساختمان با سطح دیوار اختلاف پیدا نکرده و دیوار عملکرد تشعشعی نداشته باشد و شرایط آسایش را تامین می نماید.

کارپذیری فیزیکی

عملیات برش، میخ کوبی، سوراخ کاری، شیارزنی مسیر کابل ها و لوله های تاسیسات بر روی بوک های نوین لیکا به راحتی انجام  می شود.

بلوک لیکا به راحتی با فرز (گرانیت بر) بریده شده و در صورت استفاده از تیشه، تنها از محل ضربه شکسته می شود. این ویژگی باعث کاهش پرت مصالح به میزان چشم گیری می باشد.

مقاومت

بلوک های نوین لیکا براساس استانداردهای موجود تولید می گردند و دارای مقاومت مطلوب در برابر بارهای وارده هستند.

همچنین پایین بودن مدول کشسانی این بلوک ها، به عنوان اجزای پرکننده در ساختمان های مناطق زلزله خیز، موجب افزایش دوره نوسانی ساختمان و به دیگر سخن، کاهش نیروی زلزله وارد بر ساختمان می شود.

ارسال یک پیام